Reconstructie Nieuwstraat, Dwars Nieuwstraat en Biezen

Tot en met 2024 worden werkzaamheden uitgevoerd in de Nieuwstraat, Dwars Nieuwstraat en Biezen in Boskoop.

Wat gaat er gebeuren

In deze straten wordt het riool, de verharding en het groen vernieuwd.  Het rioleringssysteem voldoet niet meer. De leidingen hebben een te kleine diameter waardoor het water niet goed weg kan bij hevige regenval. De openbare ruimte is verzakt en de inrichtingselementen zijn gedateerd, versleten en/of toe aan vervanging. 

Op de tekening ziet u waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. De rode stippellijn geeft de projectgrens aan.

Afbeelding werkgrens

Bekijk de tekening op volledige grootte. (PDF, 1.212 kb)

Inventarisatie geveltuinen Nieuwstraat

Langs de woningen kunnen we geveltuintjes maken. De Nieuwstraat is hier een geschikte straat voor. We voeren een inventarisatie uit wie er allemaal een geveltuin voor zijn woning zou willen. Op deze projectpagina kunt u de tekeningen bekijken waar geveltuinen mogelijk zijn aan de linkerkant en de rechterkant van de straat. Ook kunt u voorbeelden van geveltuinen bekijken.
 

Planning

  • April / September 2023: Aanbesteding uitvoering
  • Oktober 2023 / Maart 2024: Voorbereiding en bestellen materialen
  • April 2024: Start uitvoering

Contact

Heeft u vragen over dit project? Stuur dan een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl 

Documenten