Nieuwe Sloot – President Kennedylaan

Bij het centrum van Alphen aan den Rijn staat een indoorrackethal en een accommodatie voor buitentennis. We onderzoeken de mogelijkheden om deze faciliteiten op een ander plek in Alphen aan den Rijn te plaatsen. Op de locatie kunnen dan 300 tot 400 woningen gebouwd worden.  

Ontwerpfase 

Opstellen van een stedenbouwkundig ontwerp. Toetsen van het stedenbouwkundig ontwerp aan de uitgangspunten die met de klankbordgroep zijn opgesteld. 

Planning en besluit 

In het 3e kwartaal 2023 stellen we het stedenbouwkundig ontwerp vast. 

Nieuwsbrief en contact 

U kunt zich aanmelden voor een digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen van het project. Stuur een e-mail naar nieuwesloot@alphenaandenrijn.nl. Ook voor vragen kunt u dit e-mailadres gebruiken.