De toekomst van de Gnephoek

Natuur én wonen als ambitie

In Alphen aan den Rijn en de regio willen steeds meer mensen wonen, werken en recreëren. De afgelopen jaren hebben we de vraag naar nieuwe woningen, werkplekken en voorzieningen binnen de grenzen van de stad kunnen oplossen. Maar de ruimte om dit te blijven doen, raakt op. We kijken daarom of Alphen aan den Rijn zich aan de rand van de stad verder kan ontwikkelen.Kaart locatie Gnephoek

Kansen in het Groene Hart

Onze gemeente ligt midden in het Groene Hart en daar gaan we zorgvuldig mee om. Daarom zoeken we naar slimme combinaties met de opgaven, die in het Groene Hart spelen. Zoals het verbeteren van de natuur en het verminderen van de CO2- en stikstofuitstoot. Dit lijkt haaks te staan op de enorme woningbouwopgave waar we voor staan. Maar wat als het verbeteren van de natuur en het uitbreiden van de stad samen kunnen gaan? Dat zijn we aan het onderzoeken voor de Gnephoek; een polderlandschap aan de noordwestkant van Alphen aan den Rijn.

Besluit over de Gnephoek na de zomer van 2023

De onderzoeken zijn in de zomer van 2023 klaar. We spreken daarvoor met verschillende overheids- en marktpartijen over deze onderzoeken. Ook gaan we in gesprek met omwonenden. Als blijkt dat er een plek gemaakt kan worden waar natuur en wonen goed samen gaan, leggen we dit als besluit voor. Na een positief besluit van de verschillende overheden kan een plan worden uitgewerkt. Hoe de Gnephoek in de toekomst eruit komt te zien, moet dus nog vorm krijgen.