Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Pot- en Containerteelt Terrein (PCT)

Ontwikkeling van een bedrijventerrein voor Greenport Boskoop.

Wat wordt er ontwikkeld

Het Pot- en Containerteelt Terrein (PCT) is een 80 hectare groot bedrijventerrein dat ligt tussen de kernen Hazerswoude-Dorp en Boskoop. Het terrein vormt, samen met het naastgelegen International Trade Centre (ITC), het bedrijventerrein van de Greenport Boskoop. Een deel van het PCT zal de komende jaren verder worden bebouwd. De nieuwbouw wordt gerealiseerd in 2 plangebieden:

Green Tech Valley

Vanuit de 1e fase is nog 7 hectare grond in ontwikkeling. Deze grond staat bekend als Green Tech Valley. Op initiatief van Hoogeveen Plants wordt Green Tech Valley ontwikkeld. Bedrijfskavels zijn bedoeld voor sierteelt- en sierteeltgerelateerde bedrijven. De gemeente ondersteunt de ontwikkeling van Green Tech Valey door te investeren in de infrastructuur op het terrein.

PCT fase 2

De 2e fase van het PCT is inmiddels in ontwikkeling. De verwachting is dat dit terreindeel, van 40 hectare, de komende jaren wordt bebouwd door bedrijven die al actief zijn in of bijdragen aan de versterking van Greenport Boskoop. Het terrein is bestemd voor sierteelt- en sierteelgerelateerde bedrijven. PCT Fase 2 wordt samen met de gemeente ontwikkeld door Meersma PCT Rijnwoude.

Einddatum

2022-2025

Meer informatie