Verbeteren bereikbaarheid Boskoop en Hazerswoude-Dorp

Om de bereikbaarheid en leefbaarheid van Boskoop en Hazerswoude-Dorp te verbeteren, werkt de gemeente mee aan de projecten Beter Bereikbaar Gouwe en N207-Zuid. Met name de inwoners en bedrijven in Boskoop en Hazerswoude-Dorp ervaren veel hinder vanwege het vele verkeer in combinatie met de hefbrug in Boskoop en het drukke kruispunt in Hazerswoude-Dorp.

Project lokale maatregelen Hazerswoude-Dorp

Het college heeft op 26 januari 2021 het voorstel ‘Zuidwestelijke wijkontsluiting’ aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit voorstel bevat een aantal lokale maatregelen die op korte termijn doorgevoerd kunnen worden. Een voorbeeld van een dergelijke maatregel is het aanbrengen van een rotonde die een aansluiting naar Hazerswoude-Dorp heeft. De gemeenteraad neemt op 18 februari 2021 een besluit over het voorstel. 

Meer informatie over de Zuidwestelijke wijkontsluiting en de lokale maatregelen is in dit pdf te vinden.

Project Beter Bereikbaar Gouwe

In het project Beter Bereikbaar Gouwe wordt gewerkt aan 3 scenario’s met onder andere:

  • Een tweede oeververbinding over de Gouwe bij Boskoop;
  • Een noord-zuid verbinding tussen de N11 en de Hoogeveenseweg;
  • maatregelen om de doorvaart op de Gouwe te verbeteren.

Ook wordt gekeken maatregelen, zoals de aanleg van snelfietsroutes en het verder verbeteren van het openbaar vervoer. Met belanghebbenden wordt gewerkt aan een voorstel voor één samenhangend pakket aan maatregelen die de bereikbaarheid en leefbaarheid verbeteren.

Het project is erop gericht dat begin 2021 een uitvoeringsprogramma wordt vastgesteld en samenwerkingsovereenkomsten worden getekend.

» Meer informatie over dit project leest u op www.beterbereikbaargouwe.nl.

Project N207-Zuid

Het project N207-Zuid gaat over de aanleg Bentwoudlaan, Verlengde Bentwoudlaan en verbetermaatregelen bereikbaarheid Hazerswoude-Dorp.

Op korte termijn wordt gewerkt aan het verminderen van de verkeersproblematiek door:

  • Het minder vaak openen van de hefbrug (sinds voorjaar 2019);
  • Het verbeteren van de veiligheid voor fietsers op de Zijde en de hefbrug (Boskoop);
  • Te kijken naar maatregelen die de verkeersdoorstroming in Hazerswoude-Dorp verbeteren.

» Meer informatie over dit project leest u op de website van Provincie Zuid-Holland.