Het Anker

In het hart van Hazerswoude-Rijndijk staat het vroegere buurthuis Het Anker. Het plan is dat er in dit gebouw en op het terrein ernaast 50 nieuwe huurappartementen komen. De bijzondere architectuur van Het Anker blijft daarbij bewaard.

Wat wordt er gebouwd

De nieuwe appartementen zijn vooral bedoeld voor ouderen en starters (minimaal 75% sociale huur, verder middenhuur). Verhuurder is Habeko Wonen. Omwonenden en geïnteresseerden kunnen over het plan meepraten tijdens drie buurtbijeenkomsten.

Voorlopige planning

  • 1e buurtbijeenkomst (toelichten plan) – februari 2023
  • 2e buurtbijeenkomst (dieper ingaan op thema’s) – maart/april 2023
  • 3e buurtbijeenkomst (hoe gaat het nu verder) – april/mei 2023
  • Haalbaarheidsonderzoeken – februari t/m mei 2023
  • Start bouw appartementen – najaar 2024
  • Oplevering appartementen – voorjaar 2026

Meer informatie

Heeft u vragen over het plan, de vergunningen of de inrichting van het terrein? Stuur dan een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Voor vragen over de nieuwe huurappartementen of u wilt zich aanmelden voor de buurtbijeenkomsten. Stuur dan een e-mail naar Habeko Wonen.