Elektriciteitsstation bij Hazerswoude-Rijndijk

In de buurt van Hazerswoude-Rijndijk komt een nieuw elektriciteitsstation. De Barrepolder en een deel van de Groenendijkse Polder zijn uitgekozen als voorkeursgebied.

Wat gaat er gebeuren

Netbeheerders TenneT en Liander zijn verantwoordelijk voor het elektriciteitsnet in onze regio. De komende jaren hebben steeds meer inwoners en bedrijven in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Leiden, Voorschoten, Leiderdorp, Zoeterwoude, Kaag en Braassem meer stroom nodig.

Dit komt door uitbreidingen van: 

  • industrie
  • woningbouw
  • mobiliteit
  • overgang naar duurzame energiebronnen, zoals zonneparken en windmolens

Ook in en om het huis gebruiken we ook steeds meer elektriciteit. Denk aan elektrisch vervoer, elektrisch koken en de overgang naar gasloze woningen.

Hierdoor is op een aantal plekken in de regio het maximale vermogen van het elektriciteitsnet bereikt. Om ervoor te zorgen dat iedereen 24/7 (voldoende) elektriciteit kan blijven gebruiken, is uitbreiding van het elektriciteitsnet nodig.

Daarom is een nieuw elektriciteitsstation van 150/50 kilovolt (kV) met ondergrondse kabelverbindingen nodig. De netbeheerders werken hierin nauw samen met de gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

Het voorkeursgebied bij de Barrepolder en de Groenendijksepolder

Na een intensief onderzoekstraject van TenneT en Liander is, samen met alle gemeenten uit de regio, De Barrepolder en een deel van de Groenendijkse Polder uitgekozen als voorkeursgebied. Bij de keuze is rekening gehouden met de volgende punten:

  • toekomstige functies in het gebied
  • de afstand tot de dichtstbijzijnde woningen en wegen
  • gevolgen voor de natuur
  • mogelijkheden om het elektriciteitsstation in de omgeving te laten passen

Voorkeursgebied in de Barrepolder en een deel van de Groenendijkse Polder

Planning besluitvorming

De definitieve locatie van het elektriciteitsstation is nog niet vastgesteld. Dat willen we graag in overleg doen met omwonenden.

Op 21 juni 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen aan den Rijn ingestemd met de uitkomst van het locatie-onderzoek. Er is besloten om mee te werken aan de juridische-planologische procedure die nodig is om het elektriciteitsstation te realiseren. Daarna zijn TenneT en Liander gestart met het voorbereiden van de verschillende onderzoeken die nodig zijn voor het wijzigen van het bestemmingsplan. In het huidige bestemmingsplan van het gebied is het namelijk niet mogelijk om een elektriciteitsstation te bouwen. 

Inloopbijeenkomst

Op dinsdag 6 september 2022 is door de gemeente Alphen aan de Rijn een inloopavond georganiseerd. Er waren ongeveer 50 belangstellenden uit het gebied aanwezig. 

De vragen en antwoorden die tijdens de bijeenkomst zijn besproken kunt u nalezen.

Hoe gaan we nu verder

Samen met TenneT en Liander organiseren we werksessies. Hierbij kunnen omwonenden meedenken over een geschikte locatie voor het nieuwe elektriciteitsstation binnen de Barrepolder/Groenendijkse polder. Tijdens de werksessie van 11 oktober is afgesproken dat de gemeente, Liander en TenneT met een aantal locatievoorstellen komen en hier een goede toelichting op geven in een volgende sessie. Deze sessie vindt plaats op 22 november 2022.

Op dinsdag 6 december 2022 wordt in een bijeenkomst de locatievoorstellen en adviezen toegelicht aan alle bewoners en betrokkenen in en rond de Barrepolder/Groenendijkse polder.

De gemeente wil met het participatietraject erachter komen waar rekening mee gehouden moet worden bij het inpassen van het transformatorstation. Om ruimte te bieden aan de voorkeuren en ideeën van de omwonende (en andere belanghebbende) willen we in gesprek over waar én hoe het transformatorstation binnen het zoekgebied gerealiseerd moet worden. U kunt de aanpak lezen in de participatieaanpak Barrepolder (pdf, 248 kB).

Daarna organiseren we nieuwe werksessies om verder te praten en na te denken over hoe het nieuwe station in het landschap kan passen. Denk bijvoorbeeld het aangezicht van de gebouwen en de beplanting. Deze werksessies vinden begin 2023 plaats.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Stuur dan een e-mail naar barrepolder@alphenaandenrijn.nl of bel naar 14 0172.