Nieuw elektriciteitsstation bij Hazerswoude-Rijndijk

In de buurt van Hazerswoude-Rijndijk komt een nieuw elektriciteitsstation. . De Barrepolder en een deel van de Groenendijkse Polder is uitgekozen als voorkeursgebied. Op 6 september kunt u een bewonersbijeenkomst bezoeken voor meer informatie.

Wat gaat er gebeuren

TenneT en Liander zijn als netbeheerders verantwoordelijk voor het elektriciteitsnet in uw regio. De komende jaren hebben steeds meer inwoners en bedrijven in de gemeenten Leiden, Voorschoten, Leiderdorp, Zoeterwoude, Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn energie nodig. Dat komt door uitbreidingen van industrie, woningbouw, mobiliteit en de overgang naar duurzame energiebronnen, zoals zonneparken en windmolens. We gebruiken hierbij steeds meer elektriciteit. Denk aan elektrisch vervoer, elektrisch koken en de overgang naar gasloze woningen. Hierdoor is op een aantal plekken in de regio het maximale vermogen van het elektriciteitsnet bereikt. Om ervoor te zorgen dat iedereen 24 uur per dag en 7 dagen in de week blijft beschikken over (voldoende) elektriciteit is uitbreiding van het elektriciteitsnet nodig.

Daarom is een nieuw 150/50 kilovolt (kV) elektriciteitsstation nodig, inclusief de benodigde ondergrondse kabelverbindingen. De netbeheerders werken hierin nauw samen met de gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

Het voorkeursgebied bij de Barrepolder en de Groenendijksepolder

Na een intensief onderzoekstraject van TenneT en Liander is in samenspraak met alle gemeenten uit de regio een voorkeursgebied voor het station bepaald. Hierbij is rekening gehouden met de volgende punten:

  • toekomstige functies in het gebied
  • de afstand tot de dichtstbijzijnde woningen en wegen
  • gevolgen voor de natuur
  • mogelijkheden om het elektriciteitsstation in de omgeving te laten passen

De Barrepolder en een deel van de Groenendijkse Polder is uitgekozen als voorkeursgebied. Het gebied is op de kaart hieronder weergegeven. Het voorkeursgebied is gekozen op basis van een integrale afweging van meerdere aspecten. De exacte locatie van het elektriciteitsstation en de routes voor de ondergrondse 150- en 50kV-kabelverbinding(en) moeten nog worden bepaald.

Het bepaalde voorkeursgebied in de Barrepolder en een deel van de Groenendijkse Polder

Het bepaalde voorkeursgebied in de Barrepolder en een deel van de Groenendijkse Polder.

Planning besluitvorming

De definitieve locatie van het elektriciteitsstation binnen het voorkeursgebied Barrepolder/Groenendijk is nog niet vastgesteld. Dat willen we graag in overleg met omwonenden uitzoeken.
Het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen aan den Rijn heeft op 21 juni 2022 ingestemd met de uitkomst van het locatie-onderzoek. Er is besloten om mee te werken aan de juridische-planologische procedure die nodig is om het elektriciteitsstation te realiseren. Daarna zijn TenneT en Liander gestart met het voorbereiden van de verschillende onderzoeken die nodig zijn voor het wijzigen van het bestemmingsplan. In het huidige bestemmingsplan van het gebied is het namelijk niet mogelijk om een elektriciteitsstation te bouwen. 

Inloopbijeenkomst

Op 6 september organiseert gemeente Alphen aan den Rijn een inloopbijeenkomst over het nieuwe elektriciteitsstation. We vertellen u dan over  de aanpak van het project en de planning. Tijdens de bijeenkomst is genoeg tijd om vragen te stellen over het project. Ook horen we graag waar we volgens u op moeten letten of welke kansen u ziet voor het gebied.

De inloopbijeenkomst vindt plaats op:

  • Datum: dinsdag 6 september
  • Tijd: tussen 17.00 uur en 20.00 uur
  • Plaats: Buurthuis Pleyn 68 in Hazerswoude-Rijndijk

Contact

Heeft u vragen over dit project? Stuur dan een e-mail naar barrepolder@alphenaandenrijn.nl of bel naar 14 0172.