Reconstructie Schrijverswijk

In 2022 wordt groot onderhoud uitgevoerd in de Schrijverswijk, Hazerswoude-Rijndijk in de gemeente Alphen aan den Rijn. In de wijk wordt het riool, de verharding, het groen en de openbare verlichting vernieuwd.

Het projectgebied bestaat uit de volgende straten:

  • Potgieterlaan 
  • Guido Gezellestraat
  • Albert Verweijstraat
  • Bosboom Toussaintstraat
  • Herman Heijermansstraat
  • Busken Huetstraat
  • Ten Katestraat
  • Tollensplantsoen
  • Goeverneurplantsoen
  • Jacques Perkplantsoen

Planning

Maart 2021 Afronden Voorlopig Ontwerp
Woensdag 31 maart 2021

Online bewonersbijeenkomst. Hier wordt het Voorlopig Ontwerp gepresenteerd en een toelichting over werkzaamheden rondom kabels en leidingen

2e kwartaal 2021 Start werkzaamheden omtrent kabels en leidingen
2e kwartaal 2021 Opstellen Uitvoeringsontwerp en contractdocument voor aanbesteding

4e kwartaal 2021

Aanbestedingsprocedure
2022 Uitvoeren reconstructiewerkzaamheden

Documenten 1e bewonersavond

2e bewonersavond

Themakaarten uit de presentatie: 

Algemene informatie

Vragen

Heeft u vragen over dit project, stuur dan een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.