Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Reconstructie Schrijverswijk

In 2022 wordt groot onderhoud uitgevoerd in de Schrijverswijk, Hazerswoude-Rijndijk in de gemeente Alphen aan den Rijn. In de wijk wordt het riool, de verharding, het groen en de openbare verlichting vernieuwd.

Het projectgebied bestaat uit de volgende straten:

  • Potgieterlaan 
  • Guido Gezellestraat
  • Albert Verweijstraat
  • Bosboom Toussaintstraat
  • Herman Heijermansstraat
  • Busken Huetstraat
  • Ten Katestraat
  • Tollensplantsoen
  • Goeverneurplantsoen
  • Jacques Perkplantsoen 

Planning

Wanneer Wat
Januari 2022 tot augustus 2022 Opstellen Uitvoeringsontwerp en contractdocument voor aanbesteding
Januari 2022 tot half maart 2022 Aanbestedingsprocedure
September 2022  Start uitvoeren reconstructiewerkzaamheden

Documenten 1e bewonersavond

2e bewonersavond

Themakaarten uit de presentatie: 

Algemene informatie

Vragen

Heeft u vragen over dit project, stuur dan een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.