Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Westvaartpark

In Hazerswoude-Rijndijk wordt woningbouwlocatie Westvaartpark ontwikkeld. De woningbouwlocatie wordt begrensd door de Rijndijk in het noorden, de Gemeneweg aan de oostkant, de spoorlijn aan de zuidkant en de hoogspanningsleiding ten westen van de locatie.

Om de ontwikkeling van de woningbouwlocatie mogelijk te maken, is 5 hectare grond van Staatsbosbeheer gekocht. Daarnaast is er grond nodig voor de ontwikkeling van het treinstation. Als compensatie krijgen de bestaande natuurgebieden nieuwe beplanting en wordt het vogelweidegebied De Wilck uitgebreid met 9 hectare grond.

De woningbouwlocatie gaat uit van de (gefaseerde) nieuwbouw van ongeveer 300 woningen. Het plan bestaat een gevarieerd woningbouwaanbod waarvan 25% sociale woningbouw.

Startdatum

Eind oktober 2020 starten de eerste werkzaamheden. In 2021 gaat de 1e bouwfase van start. De woningen worden in 5 bouwfasen gebouwd.

Einddatum

Opleveren van alle woningen in 2027. 

Heeft u vragen over dit project, stuur dan een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.