Mogelijke woningbouwgebieden (Gnephoek en Noordrand)

De Gnephoek en Noordrand als mogelijke woningbouwgebieden.

Fijn wonen in een gezonde omgeving, is een belangrijk onderdeel van ons leven. De woningbouw binnen de stadskern van Alphen aan den Rijn heeft binnen een paar jaar zijn maximum bereikt. Daarom gaf de gemeenteraad in 2017 opdracht om nieuwe locaties aan de randen van de stad te onderzoeken.

Gnephoek en Noordrand bleken de locaties, die naast de woningbouwopgave, ook ruimte kunnen bieden aan andere opgaven zoals water, natuur, energie en duurzame mobiliteit.

Advies Kuijken: 5.500 nieuwe woningen en verbetering van natuur, bodem en water in de Gnephoek

Voormalig Deltacommissaris heer Kuijken heeft zijn onafhankelijke advies 'Perspectief voor de Gnephoek en omgeving‘ aan minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) aangeboden. 

De heer Kuijken adviseert om:

  • Verder onderzoek te doen naar 5.500 nieuwe woningen in de hoger gelegen delen van de Gnephoek met een stevige bodemgesteldheid.
  • In dit gebied ook een verbetering van water, bodem en natuur te realiseren.

 Het volledige advies is te lezen in het rapport 'Perspectief voor de Gnephoek e.o.' (pdf, 1,7 MB)

Voor zomer 2023 definitieve beslissing

Minister De Jonge heeft het advies met de bestuurders van de gemeente, de provincie, het hoogheemraadschap en de regio besproken. De gemeente gaat het advies verder uitwerken en onderzoeken.

Dit doet zij in afstemming met de provincie, het hoogheemraadschap en de regio. Gezamenlijk wordt toegewerkt naar een besluit.

Halverwege 2023 wordt hierover bestuurlijk overlegd.