Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Onderzoek buitengebied

Het buitengebied van de gemeente heeft te maken met een groot aantal uitdagingen: bodemdaling, het opwekken van duurzame energie en recreatie- en natuurontwikkeling. Ook bereikbaarheid, vergrijzing, leefbaarheid en veranderingen in de landbouw zijn aandachtspunten. 

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de staat en toekomst van het buitengebied. Op deze manier wil de gemeente een beter beeld krijgen van hoe het buitengebied er sociaal, economisch en ruimtelijk voorstaat en wat er in dit gebied voor inwoners én ondernemers belangrijk is. Daarnaast praat de gemeente met een groot aantal partijen die in dit gebied actief zijn. Op basis van de resultaten van de enquête en de gesprekken ontwikkelt de gemeente een toekomstbestendig plattelandsbeleid.

De resultaten geven een goed beeld van het buitengebied. Informatie over het onderzoek en de resultaten kunt u lezen op www.buitengebiedalphenaandenrijn.nl