Geef uw mening: Hoe en waar bouwen we nieuwe woningen?

In Nederland is een groot tekort aan woningen, ook in onze gemeente. Daardoor kunnen veel mensen geen (betaalbare) woning vinden. Om dit probleem op te lossen, moeten we de komende jaren in alle kernen huur- en koopwoningen bouwen. Dat is niet eenvoudig, want er is weinig ruimte. Daarom onderzoekt de gemeente waar we (binnen de bestaande bebouwing) nog extra woningen kunnen bouwen. En wat voor soort woningen dat moeten zijn: nieuwbouw, verbouw of hoogbouw? Tegelijkertijd is het belangrijk dat zodra er meer woningen komen, de kwaliteit van de leefomgeving wordt verbeterd. Wij zijn benieuwd naar uw ideeën over dit onderwerp!

Uw mening is belangrijk!

Inwoners en organisaties kunnen meedenken over de punten waar we rekening mee moeten houden bij nieuwbouw, verbouw of hoogbouw in bebouwd gebied. Denk aan duurzaamheid, betaalbaarheid, maximale hoogte, vergroening en parkeren. Uiteindelijk legt de gemeenteraad alle bevindingen en besluiten (over hoe en waar we in de toekomst gaan bouwen) vast in de intensiveringsvisie. Zo wordt er in de toekomst op een juiste manier gebouwd, waar goed over is nagedacht. En werken we aan een aantrekkelijke gemeente waar het fijn wonen is!

Vul de vragenlijst in

We willen graag van u weten hoe u hiertegen aankijkt. Welke mogelijkheden voor nieuwe woningen of het verbeteren van de leefomgeving ziet u? Welke ideeën en voorkeuren heeft u? En welke mogelijke bezwaren voelt u? Via de onderstaande link komt u bij de vragenlijst en kunt u uw mening en suggesties meegeven. Het invullen kost 5 tot 7 minuten van uw tijd!

Ga naar het onderzoek »