Hoe en waar bouwen we nieuwe woningen?

In Nederland is een groot tekort aan woningen, ook in onze gemeente. Daardoor kunnen veel mensen geen (betaalbare) woning vinden. Om dit probleem op te lossen, moeten we de komende jaren in alle kernen huur- en koopwoningen bouwen. Dat is niet eenvoudig, want er is weinig ruimte. Daarom onderzoekt de gemeente waar we (binnen de bestaande bebouwing) nog extra woningen kunnen bouwen. En wat voor soort woningen dat moeten zijn: nieuwbouw, verbouw of hoogbouw? Tegelijkertijd is het belangrijk dat zodra er meer woningen komen, de kwaliteit van de leefomgeving wordt verbeterd. Wij zijn benieuwd naar uw ideeën over dit onderwerp!

Uw mening is belangrijk!

Inwoners en organisaties kunnen meedenken over de punten waar we rekening mee moeten houden bij nieuwbouw, verbouw of hoogbouw in bebouwd gebied. Denk aan duurzaamheid, betaalbaarheid, maximale hoogte, vergroening en parkeren. Uiteindelijk legt de gemeenteraad alle bevindingen en besluiten (over hoe en waar we in de toekomst gaan bouwen) vast in de intensiveringsvisie. Zo wordt er in de toekomst op een juiste manier gebouwd, waar goed over is nagedacht. En werken we aan een aantrekkelijke gemeente waar het fijn wonen is!

Meerdere manieren om mee te denken

In mei 2022 heeft iedereen de mogelijkheid gekregen om mee te denken door een vragenlijst in te vullen. Die is door meer dan 3000 mensen uit alle kernen van onze gemeente ingevuld. Informatie over de resultaten kunt u lezen op de webpagina flitspeilingen. De resultaten zijn tijdens een online bijeenkomst op woensdag 29 juni 2022 gepresenteerd. En is uitgelegd wat deze uitkomsten betekenen voor het wonen en leven in onze gemeente. Daarnaast is er ingegaan de volgende onderwerpen:

  • Hoe kunnen we groen en duurzaam bouwen?
  • Hoe zorgen we voor een veilige omgeving rondom nieuwe woningen?
  • Hoe wilt u in de toekomst betrokken worden als er daadwerkelijk gebouwd gaat worden?

Alle opgehaalde kennis en resultaten wordt nu de intensiveringsvisie afgerond. Dit document wordt naar verwachting in het 4e kwartaal van 2022 vastgesteld. De intensiveringsvisie biedt dan de voorwaarden/spelregels die gehanteerd worden bij nieuwe bouwprojecten. Voor vragen kunt u contact opnemen met nieuwbouw@alphenaandenrijn.nl