Potentiële woningbouwgebieden (Landschap & Stad)

Nieuwe locaties buiten de stadsgrenzen zijn verkend als potentiële woningbouwgebieden.

Goede huisvesting en fijn wonen, dat is een belangrijk onderdeel van ons leven. Omdat de woningbouw binnen de stadskern van Alphen aan den Rijn binnen een paar jaar zijn maximum bereikt, gaf de gemeenteraad in 2017 opdracht om nieuwe locaties buiten de stadsgrenzen te verkennen als potentiële woningbouwgebieden.

Uit dit onderzoek kwamen 5 gebieden rondom de stad die geschikt zijn voor woningbouw: Gnephoek, Noordrand I, Oog van Koudekerk, Oostvaartpark, Zuid- en Noordeinderpolder. (De Zuid- en Noordeinderpolder is inmiddels afgevallen.)

We hebben hiermee een unieke kans om de Groene Hart-kwaliteiten van water en groen te verbinden met maatschappelijke opgaven als klimaat, energie, biodiversiteit, digitalisering, mobiliteit en wonen aan de randen van de kern Alphen aan den Rijn.

Lees er meer over op de website Landschap & Stad.