Reconstructie Afrikalaan en omgeving

Tussen 2020 en 2022 wordt aan de Afrikalaan en omgeving, in de wijk Kerk en Zanen, onderhoud uitgevoerd. Het riool wordt vervangen, de straten worden opgehoogd, er wordt nieuwe bestrating aangebracht en het groen wordt vervangen.

Het gaat om de volgende straten:

  • Afrikalaan (gedeelte vanaf Zuiderkeerkring tot Polderpeil)
  • Spuisluis
  • Schutsluis
  • Keersluis
  • Sluiskolk
  • Boezempad 
  • Polderpeil

Planning

Datum Onderwerp
1e en 2e kwartaal 2020 Technische voorbereidingen
Februari – december 2020

Uitwerken van het ontwerp

Januari – maart 2021

Aanbestedingsprocedure

Maart 2021

Aannemer bekend en nadere bewonerscommunicatie door aannemer

April 2021

Start van de uitvoering

December 2022

Werkzaamheden klaar


Presentaties en ontwerp

Hier vindt u onder andere een verzameling van presentaties die op bewonersavonden zijn gegeven, schetsontwerpen en een voorontwerp inrichting openbare ruimte.

Vragen

Heeft u vragen over de reconstructiewerkzaamheden, stuur dan een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.