Reconstructie Bloemenbuurt, Van Boetzelaerstraat en Aarkade

In 2020 is gestart met de voorbereidingen voor de reconstructie. Het gaat om de volgende werkzaamheden:

  • De riolering in de wijk wordt grootschalig aangepakt. Hiermee wordt in de toekomst het risico van wateroverlast kleiner.
  • Kabels en leidingen worden vervangen.
  • Herinrichten van straten, groen en de openbare verlichting. Waar het mogelijk is, wordt rekening gehouden met de wensen van de omwonenden. Inwoners hebben inmiddels wensen, ideeën en suggesties doorgegeven. 

De uitvoering van de werkzaamheden staan gepland voor:

  • Bloemenbuurt en Van Boetzelaerstraat: 2022 - 2024
  • Aarkade: 2023 - 2024.

Planning Bloemenbuurt en van Boetzelaerstraat

Datum Onderwerp
Eind juni 2020 Begin 2021 starten de werkgroepen van Bloemenbuurt, Van Boetzelaerstraat en Aarkade
Eind kwartaal 3 2022 - 2e kwartaal 2023 Ontwerpplannen klaar en schetsontwerpen klaar
Kwartaal 3 2023 tot en met Kwartaal 4 2023          Uitwerking definitief ontwerp Bloemenbuurt en Van Boetzelaerstraat tot een uitvoeringsplan
Kwartaal 1 2024 tot en met kwartaal 1 2025 Verwachte start werkzaamheden nutsbedrijven. Verwachte start reconstructie Bloemenbuurt en Van Boetzelaerstraat

Planning Aarkade 

Datum Onderwerp  
Kwartaal 3 2023 Uitwerking definitief ontwerp Aarkade tot een uitvoeringsplan
Q1-2024 tot en met Q4-2024 Verwachte start werkzaamheden nutsbedrijven. Verwachte start reconstructie Aarkade

Plattegrond bestaande situatie

Grote versie plattegrond (pdf, 4 MB)

Werkgroepbijeenkomsten

Overige informatie

Wilt u een groen dak, uw tuin vergroenen of hemelwater opvangen? Misschien kunt u hiervoor subsidie aanvragen

Lees alles over Operatie Steenbreek, tegel eruit, groen erin op.