Reconstructie Gouwsluisseweg en omgeving

In 2022 wordt in de wijk Gouwsluis onderhoud uitgevoerd. Het riool, de bestrating en het groen worden vervangen. Ook wordt de wijk opnieuw ingericht. Waar het mogelijk is, wordt rekening gehouden met de wensen van de omwonenden.

Het projectgebied betreft zo’n 304 woningen. Het gaat om de straten:

  • Gouwsluisseweg
  • Schoutstraat
  • Baljuwstraat
  • Zeilmakerstraat
  • Gravenstraat
  • Nieuwedijk
  • Hertogstraat
  • Prinsenlaan.

In het uitvoeringsontwerp (PDF) kunt u zien wat er in deze straten gaat gebeuren.

Planning

Datum Onderwerp
3e kwartaal 2021 Uitwerking definitiefontwerp (DO) tot een uitvoeringsplan (UO)
1e kwartaal 2022  Start werkzaamheden
2e kwartaal 2023 Werkzaamheden klaar

 

Speelplaats Gouwsluisseweg

De speelplek die we gaan maken tussen de Prinsenlaan, Hertogstraat en Gravenstraat is er voor de kinderen. Wij wilden graag van de kinderen weten welke speelplaats zij het leukts te vonden. Ze mochten stemmen op 3 verschillende soorten speelplaatsen. Uiteindelijk kreeg Speeltuin 2 de meeste stemmen. De speelplaats wordt eind 2022 echt aangelegd.

Actuele informatie

Tijdens de uitvoering van dit project kunt u op de hoogte blijven via de BouwApp. U kunt deze app downloaden in de Playstore en Appstore. 

Vragen over dit project?

Vragen stelt u aan omgevingsmanager Nikki van Alphen. Zij is bereikbaar via de BouwApp, via telefoonnummer 06 461 07 897 of via het e-mailadres gouwsluisseweg@bunnikgroep.nl.