Reconstructie Lijsterlaan kruising Willem de Zwijgerlaan

Tot en met 2023 wordt de Lijsterlaan vernieuwd en aangesloten op de inrichting van de omliggende straten.

Wat gaat er gebeuren

De Vogelbuurt oost en west en de Blijenbergstraat zijn de afgelopen jaren opgeknapt. Nu het hoofdwegennet in de buurt is aangepast, is het tijd om de Lijsterlaan te vernieuwen en aan te laten sluiten op de inrichting van de omliggende straten.

De Lijsterlaan krijgt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur (GOW30-weg). Hoe de laan wordt ingericht, is nog niet helemaal bekend. In ieder geval komen er brede fietsstroken en een smalle rijstrook.

Als meer duidelijk is welke inrichtingseisen worden gesteld aan een GOW30, kunnen eventuele aanpassingen in het ontwerp van de Lijsterlaan eenvoudig worden aangebracht.

Wat wordt er aangepast

 • Het riool en de hemelwaterafvoer wordt vervangen en aangepast naar de huidige standaarden.
 • Voor alle bomen geldt als uitgangspunt dat de bomen met een goede conditie en een levensverwachting van nog minimaal 10 jaar behouden blijven. Voor de bomen die niet aan deze eisen voldoen, wordt een nieuwe boom geplant.
 • Het asfalt van de hele rijweg wordt vervangen.
 • Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk. De langsparkeervakken aan de Lijsterlaan worden verbreed naar 2,5 meter.
 • De fietsenrekken bij de winkels in de Lijsterlaan worden vervangen. Zij voldoen niet aan de fietskeur. Na de reconstructie is er plaats voor het parkeren van minimaal 20 fietsen. Het bankje ter plaatse van Lijsterlaan 24 wordt vervangen.
 • De lantaarnpalen worden voor een deel vervangen en hergebruikt.
 • Het inzamelpunt voor PMD/ Glas en papier op de hoek van de Lijsterlaan en de Talingstraat blijft.

Op de afbeelding ziet u het werkgebied van de werkzaamheden. Bekijk de afbeelding op volledige grootte. (PDF 2.798 kB) 

Planning

 • oktober 2022 t/m januari 2023: Aanbestedingsfase. In deze periode mogen aannemers zich aanmelden voor de opdracht. Wij kiezen de aannemer uit op basis van de beste aanbieding met daarbij de beste prijs.
 • april 2023: Uitvoeringsfase. De werkzaamheden starten na de 20 van Alphen op 4 april 2023.

Informeren omgeving

Zo houden we u op de hoogte:

 • Er komt een online nieuwsbericht waarin de reconstructie van de Lijsterlaan kruising Willem de Zwijgerlaan wordt aangekondigd. 
 • Bewoners ontvangen een uitnodiging voor een bewonersbijeenkomst.
 • Bewoners kunnen zich aanmelden voor groenparticipatie.

Documenten

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project, dan kunt u contact opnemen met de projectleider Remco Groeneveld via e-mail gemeente@alphenaandenrijn.nl