Reconstructie Rode Dorp

In het Rode Dorp worden 172 huurwoningen vervangen door 172 nieuwbouw eengezinswoningen. De wijk en de woningen worden aan de eisen van deze tijd aangepast. De huurders van de woningen met een vast huurcontract mogen terugkeren naar de eigen woning of wijk. De woningen die leegstaan worden tijdelijk verhuurd of worden gebruikt als wisselwoning. Het sloop- en nieuwbouwproject start naar verwachting medio 2020 en duurt ongeveer 2 jaar.

Op de website van het Rode Dorp leest u meer over de planning en de werkzaamheden. Ook vindt u daar de bewonersbrieven.

Groot onderhoud

De gemeente voert tussen 2020 - 2026 groot onderhoud uit in het Rode Dorp. De werkzaamheden worden in meerdere fasen uitgevoerd en bestaan uit:

  • Het vervangen van de riolering.
  • Het ophogen van de straten.
  • Het aanbrengen van nieuwe bestrating en openbare verlichting.

Ook wordt gekeken naar de inrichting van de straten en overige zaken als groen en speelplaatsen. 

Bij het opnieuw inrichten van de wijk worden de bewoners nauw betrokken.

Vraag of idee?

Heeft u vragen over de reconstructiewerkzaamheden, stel deze dan via gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Vragen over de vervanging van de woningen kunt u stellen aan Woonforte.