Reconstructie Nieuwstraat, Dwars Nieuwstraat en Biezen

Tot en met 2024 worden werkzaamheden uitgevoerd in de Nieuwstraat, Dwars Nieuwstraat en Biezen in Boskoop.

Wat gaat er gebeuren

In deze straten wordt het riool, de verharding en het groen vernieuwd. Het rioleringssysteem voldoet niet meer. De leidingen hebben een te kleine diameter waardoor het water niet goed weg kan bij hevige regenval. De openbare ruimte is verzakt en de inrichtingselementen zijn gedateerd, versleten en/of toe aan vervanging. 

Op de tekening ziet u waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. De rode stippellijn geeft de projectgrens aan.

Bekijk de tekening op volledige grootte. (pdf, 1.2 MB)

Inventarisatie geveltuinen Nieuwstraat

Langs de woningen kunnen we geveltuintjes maken. De Nieuwstraat is hier een geschikte straat voor. We inventariseren welke bewoners een geveltuin voor zijn woning willen.

Bekijk de tekeningen waar geveltuinen aan de linkerkant van de straat en de geveltuinen aan de rechterkan van de straat mogelijk zijn.

Een aantal voorbeelden van geveltuinen.

Planning

  • Voorbereiding 2023
  • Uitvoering van de werkzaamheden starten in 2024

Documenten

Vragen over dit project?

Stuur dan een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.