Voortgang woningbouwprojecten

Overzicht van de voortgang rondom de woningbouwprojecten

In dit rapport wordt inzicht gegeven in de voortgang van de woningbouwproductie, geplande woningbouw en voortgang van de projecten.