Onderzoek Ziendeweg

Onderzoek naar veiligheid verkeerssituatie op de Ziendeweg.

De huidige verkeerssituatie op de Ziendeweg wordt als onveilig ervaren. De afgelopen jaren hebben al meerdere ongelukken plaatsgevonden op deze weg.

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar een oplossing voor deze situatie. Daarbij is er informatie opgehaald bij belanghebbenden zoals inwoners en grondeigenaren.

Uit die gesprekken zijn 2 mogelijkheden naar voren gekomen:

  • De Ziendeweg wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer; alleen bestemmingsverkeer en landbouwvoertuigen mogen nog gebruik maken van de weg, of
  • Er komt een vrijliggend fietspad langs de weg.

Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorkeur voor het afsluiten van de Ziendeweg. Het afsluiten van de Ziendeweg heeft echter gevolgen voor de bewoners en de overige wegen. In een vervolgonderzoek is daarom verder onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de weg af te sluiten en om een fietspad aan te leggen. Het onderzoek is opgeleverd en de resultaten zijn opgenomen in de volgende rapporten:

Meer informatie en achtergronden bij het onderzoek:

Het college heeft op 11 januari 2022 besloten de Ziendeweg af te sluiten voor doorgaande motorvoertuigen uitgezonderd landbouwvoertuigen voor een proefperiode van 9 maanden vanaf april of mei 2022. Dit wordt gerealiseerd met een verbod om door te rijden met motorvoertuigen (uitgezonderd landbouwvoertuigen) over een kort weggedeelte direct ten zuiden van de Achtermiddenweg. Hier komen camera’s te staan die foto’s maakt van kentekens van motorvoertuigen die hier toch passeren. Alle bestemmingen zijn dus nog bereikbaar. Of vanaf Zwammerdam of vanaf Aarlanderveen en Nieuwkoop. 

Er worden in het algemeen geen ontheffingen verleend op het verbod om door te rijden. Alleen in specifieke gevallen kan ontheffing worden verleend. Uiteraard kan er een ontheffing worden aangevraagd voor werkzaamheden waarvoor dat nodig is.  Er zal dan worden getoetst of en in welke gevallen ontheffing echt noodzakelijk is.

De gevolgen van de afsluiting worden nauwlettend gemeten op wegen waar gevolgen van de afsluiting merkbaar kunnen zijn, doordat weggebruikers een alternatieve route gaan rijden. Gemeente Alphen aan den Rijn doet dit in overleg met Gemeente Nieuwkoop en Provincie Zuid-Holland. Tijdens de proefafsluiting kunt u uw reactie op de proefafsluiting en de eventuele gevolgen sturen aan gemeente@alphenaandenrijn.nl onder vermelding van “Proefafsluiting Ziendeweg”. 

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderzoek, stuur dan een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl