Onderzoek Ziendeweg

Onderzoek naar veiligheid verkeerssituatie op de Ziendeweg.

Vanwege de onveilige verkeerssituatie heeft het college besloten om de Ziendeweg tijdens een proefperiode af te sluiten. Dit duurt tot zaterdag 7 januari 2023. Hierna wordt duidelijk of deze afsluiting definitief wordt.

Tijdens de proefafsluiting is er een verbod voor motorvoertuigen om door te rijden over een kort gedeelte van de Ziendeweg, direct ten zuiden van de Achtermiddenweg. Landbouwvoertuigen en brommobielen mogen hier nog wel rijden. Hier staan camera’s die het verbod handhaven. Alle bestemmingen zijn dus nog bereikbaar. Of vanaf Zwammerdam of vanaf Aarlanderveen en Nieuwkoop. Gemeente Alphen aan den Rijn doet de proefafsluiting in overleg met Gemeente Nieuwkoop en Provincie Zuid-Holland.

Onderzoek naar de effecten van de proefafsluiting

De effecten van de afsluiting worden nauwlettend gemeten en onderzocht op wegen waar gevolgen van de afsluiting merkbaar kunnen zijn. Bijvoorbeeld dat weggebruikers een alternatieve route gaan rijden. In bijgaand plan van aanpak staat de werkwijze van het onderzoek beschreven.

Evaluatiebijeenkomsten

In 2 evaluatiebijeenkomsten worden de effecten van de proefafsluiting gezamenlijk met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden besproken en beoordeeld. De eerste evaluatiebijeenkomst was op 7 september 2022. Zie voor de resultaten van deze bijeenkomst de bijgaande notulen met bijlagen en het rapport. Om redenen van privacy is bij de notulen de namenlijst met aanwezigen niet opgenomen.

Bestanden:

Dit gebeurde na de 1e evaluatie

  • Afsluiting Ziendeweg is zichtbaar gemaakt in navigatiesystemen en op Google Maps
  • Borden geplaatst om de afsluiting aan de geven
  • Er is verzoek tot structureel bermonderhoud ingediend bij afdeling Uitvoering en Service

2e evaluatiebijeenkomst

De 2e evaluatiebijeenkomst is gepland in december 2022. Bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden ontvangen hiervoor in de eerste helft van november een uitnodiging.

Besluit over proefafsluiting

Na de 2e evaluatiebijeenkomst worden de resultaten van het onderzoek naar de effecten van de proefafsluiting en de resultaten van beide evaluatiebijeenkomsten verwerkt in een rapport. Vervolgens wordt een besluit genomen over het wel of niet definitief afsluiten van de Ziendeweg. Dit besluit wordt in het voorjaar van 2023 verwacht.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderzoek, stuur dan een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.