Achterlaat Locatie Scala college en Arena sporthal- Diamantstraat

Ontwikkelen van ongeveer 150 - 180 woningen.

In Alphen aan den Rijn-Noord staat het Scala College en de Arena sporthal. De leerlingen van het Scala College gaan naar een nieuw schoolgebouw. De sporthal is aan het eind van zijn technische levensduur. Beide gebouwen worden gesloopt om plek te bieden aan ongeveer 150 tot 180 woningen.

Ontwerpfase 

  • Het opstellen van het Ruimtelijk Kader doen we in samenspraak met de omwonenden en andere personen die ermee te maken krijgen.
  • Eind 2023 start het participatietraject.

Planning en besluit 

In het 3e kwartaal 2024 willen we het Ruimtelijk Kader vastellen met de begroting die de grondkosten en grondopbrengsten van een gebiedsontwikkeling in kaart brengt. De sloop van het Scala college is gepland in het 1e kwartaal van 2024 en de sloop van de Arena sporthal in het 3e kwartaal 2024.

Contact 

Stuur een e-mail voor vragen over dit project aan gemeente@alphenaandenrijn.nl.