Opknappen Prinses Irenebos (gebied Zegersloot Noord)

luchtoto pinses irenebos

Het opknappen van het gebied Zegersloot-Noord in Alphen aan den Rijn loopt al sinds 2020. Dit is het gebied tussen de Burgemeester Bruins Slotsingel, het Aarkanaal, de Zegerbaan en de Weidebloemenbuurt. De meeste onderdelen zijn klaar, de overige werkzaamheden worden in 2022 en 2023 afgerond. Alleen het snoeien en dunnen van het bosplantsoen duurt tot 2026.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden blijft het Prinses IreneBos voor fietsers, voetgangers en minder validen bereikbaar. Autoverkeer over de Burgemeester Bruins Slotsingel ondervindt geen overlast van de werkzaamheden.

Planning 2022 en 2023

De onderstaande werkzaamheden worden in het gebied Zegersloot-Noord uitgevoerd:

November 2022 – februari 2023: Snoei- en dunningswerkzaamheden

Net als vorig jaar wordt in het najaar van 2022 en voorjaar van 2023 snoei- en dunningswerkzaamheden uitgevoerd. Om zo een goed en gezond bos te krijgen. Ieder type bos beheren wij op een andere manier. Het percentage dat uitgedund wordt is gemiddeld 15 – 20%, afhankelijk van de boomsoort. Het uitdunnen geeft de bomen meer groeimogelijkheden en is meer licht voor andere planten. Deze dunningswerkzaamheden zijn éénmalig. Daarna wordt het gebied meegenomen in het reguliere onderhoud. Welk deel er dit jaar wordt aangepakt kunt u terugvinden op de bijgevoegde kaart: Fasering beheer bosplantsoen.

De volgende fases worden nog uitgevoerd:

 • Fase 3: 2022
 • Fase 4: 2023
 • Fase 5: 2024
 • Fase 6: 2025

November – december 2022: Aanleggen 3e paddenpoel en omgeving

De derde en laatste paddenpoel wordt gegraven. Er komen takkenrillen (in de lengte opgestapelde takken) omheen te liggen en er worden een aantal boomstammen neergelegd, wat door de padden als beschutting gebruikt kan worden. De paddenpoel heeft direct zonlicht nodig om voldoende op te warmen, daarom worden een aantal bomen om de paddenpoel gekapt. Er worden weer nieuwe bomen geplant, op een plek waar deze geen schaduwplekken op de paddenpoel geven.

Januari - april 2023: Verbeteren hoofdingang gebied Zegersloot-Noord (aan de Burgemeester Bruins Slotsingel)

Het parkeerterrein aan de Burgemeester Bruins Slotsingel, naast de kinderboerderij, krijgt een aparte ingang, waardoor de entree (op het expeditieverkeer na) veiliger wordt voor voetgangers en fietsers. Er komt een pleintje met een zitgedeelte en meer mogelijkheden om de fiets te parkeren. Daarnaast krijgt het informatiebord een nieuwe plek. Ook wordt de entree vergroend. Langs de route naar het Prinses IreneBos komen hagen als begeleiding.

In de omgeving van het speelbos vinden extra werkzaamheden plaats, zoals: het herschikken van banken, verbeteren toegankelijkheid van deze banken, afschermen van speelbos door takkenrillen.

2023: Vernieuwen asfaltpaden

In 2023 start de gemeente met het vernieuwen van alle asfaltpaden in gebied Zegersloot-Noord.

Welke werkzaamheden zijn al gedaan in het Prinses IreneBos
Datum Activiteit
3 december 2019

1e informatieavond

Januari - februari 2020
 • De loopbrug en de stuw achter het IVN Bezoekerscentrum De Veenweiden is in februari 2021 vervangen.
 • start voorbereidende werkzaamheden voor de Nationale Boomfeestdag:
  • er worden tijdelijke rijplaten neergelegd om de ondergrond tijdens de werkzaamheden te beschermen
  • het gras wordt verwijderd
  • er worden paden van betongranulaat aangelegd
  • de grond wordt verbeterd en meidoornhagen aangeplant.
  • er wordt een tijdelijke rastering geplaatst om de Galloway-runderen weg te houden van de jonge aanplant, zodat het niet gelijk weer wordt opgegeten.
Voorjaar en zomer 2020 Uitwerken meerjarenplan Zegersloot - Noord
Augustus - september 2020
 • Carven houtsculpturen en plaatsen in het gebied
 • Uitzetten tracé hekwerk met piketten
 • Maaien van de weides
 • Plaatsen hekwerken en veeroosters voor het begrazingsgebied Galloway koeien
Oktober - december 2020
 • Bewerken en inzaaien bloemweides
 • Aanleg ruiterpaden
 • Aanleg paddenpoelen
 • Snoeien, dunnen, kappen
Februari - maart 2021
 • Werkzaamheden en planten themabosjes
 • Werkzaamheden Kabouterpad
 • Aanbrengen houtsnippers op wandelpad
 • Aanbrengen natuurlijke omheining skatepark
 • Aanbrengen themaroutes (incl. (ver)plaatsen carfkunstwerken)
 • Aanbrengen Bomencirkel
 • Aanleg nieuw speeltoestel – verwijderen huidige toestellen
 • Plaatsen klimboom
Voorjaar en zomer 2021

Uitwerken meerjarenplan Zegersloot – Noord

September - oktober 2021
 • Maaien van de weides
 • Bewerken en inzaaien bloemweides
Oktober - november 2021 Er vinden voorbereidende werkzaamheden plaats voor de Boomfeestdag op 10 november. De locaties worden ‘plantgereed’ gemaakt door.
10 november 2021 Viering Nationale Boomfeestdag en officiële opening van het Prinses IreneBos. Prinses Irene plant ‘haar’ levensboom, een Populier. Ook worden op 5 locaties rondom het veld bomen en heesters geplant door de schoolkinderen.
November 2021   De fietsbrug over de Kromme Aar bij het golfterrein is vervangen.
Maart 2022

Langs het veld is op een aantal plekken een mantelzoomvegetatie ingeplant. Mantelzoomvegetatie is de overgang van kruiden, via struiken naar hoger bos, waardoor er meer gelaagdheid ontstaat. Hierdoor ontstaat meer variatie in beplanting en het vergroot de biodiversiteit.

Mei 2022

Achter de boomgaard is een ecologische oever aangelegd.

Juni 2022

Een paar rietlandjes zijn toegankelijke gemaakt voor de Galloway koeien

Juni 2022

Langs de rand van het open gebied is een bijenheuvel gemaakt

September 2022 

Rond het Prinses IreneBos is het laatste deel insectenweide ingezaaid

Oktober-november 2022

Hoogheemraadschap is mei 2022 gestart met het verbeteren van de dijk langs de Kromme Aar. De watergangen zijn inmiddels vergraven, de dijk is voorbelast en er is een duiker (verbindend stuk van twee wateren onder een weg door) vervangen. Binnenkort wordt een groot deel van de Kromme Aarweg geasfalteerd en wordt de kade netjes afgewerkt.

November 2022

Nadat alle werkzaamheden zijn afgerond, zijn de asfaltpaden vernieuwd. 

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Stuur dan een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.

collage prinses irenebos