Onderzoek Ziendeweg

Vanwege de onveilige verkeerssituatie is besloten om de Ziendeweg tijdens een proefperiode af te sluiten. De proefafsluiting was van 8 april 2022 tot 5 januari 2023. De proefafsluiting is in overleg met gemeente Nieuwkoop en provincie Zuid-Holland gedaan.

Tijdens de proefafsluiting was er een verbod voor motorvoertuigen om door te rijden over een kort gedeelte van de Ziendeweg, direct ten zuiden van de Achtermiddenweg. Landbouwvoertuigen en brommobielen konden hier nog wel rijden. Alle bestemmingen waren bereikbaar. Of vanaf Zwammerdam of vanaf Aarlanderveen en Nieuwkoop.

In de komende maanden wordt een besluit genomen of de Ziendeweg wel of niet definitief afgesloten wordt. Voordat dit besluit definitief is, bestaat de mogelijkheid om een zienswijzen in te dienen.

Onderzoek proefafsluiting en evaluatiebijeenkomsten

De effecten van de afsluiting zijn gemeten en onderzocht op wegen waar gevolgen van de afsluiting merkbaar kunnen zijn. U kunt het rapport proefafsluiting Ziendeweg inzien.

Tijdens de evaluatiebijeenkomsten met bewoners, bedrijven en andere belangstellenden zijn de effecten van de proefafsluiting besproken en beoordeeld. 

Verslagen en presentaties:

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderzoek, stuur dan een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.