Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Bezwaar maken tegen gemeentelijk besluit

U bent het niet eens met een besluit van de gemeente. En bij het besluit is aangegeven dat u hier bezwaar tegen kunt maken. Geef dan uw bezwaar binnen 6 weken door. De 6 weken gaan in op het moment dat het besluit is verstuurd of bekendgemaakt. Bij wie u bezwaar kunt maken staat vermeld op het besluit. Bent u het niet eens met uw belastingaanslag of WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar indienen tegen de gemeentelijke belastingen

Voorwaarden

 • een bezwaarschrift moet binnen 6 weken worden ingediend, nadat het besluit is genomen
 • u heeft een belang bij het genomen besluit

Kosten

Geen.

Bijzonderheden

 • een bezwaarschrift wordt meestal door een onafhankelijke bezwaarschriftcommissie behandeld
 • voordat de commissie adviseert, kan er een hoorzitting zijn, waarin u uw bezwaar kunt toelichten. Daarna neemt het bevoegde bestuursorgaan een besluit over uw bezwaar. De hoorzittingen vinden digitaal plaats.
 • bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaar. Dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan. In de beslissing op uw bezwaar staat bij welke instantie u in beroep kunt gaan
 • u kunt geen bezwaar maken tegen een besluit waarbij algemene regels zijn vastgesteld (bijvoorbeeld een verordening)

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

 • voor wie u bezwaar indient
 • reden van bezwaar, kenmerk of zaaknummer
 • ondertekenaar en verzenddatum besluit
 • gegevens van persoon namens wie u bezwaar maakt (indien van toepassing)
 • waarom u het oneens bent met het besluit
 • of u een hoorzitting wilt om uw bezwaarschrift toe te lichten

U logt in met DigiD of eHerkenning.

Bezwaar maken »