Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Gemeente aansprakelijk stellen voor schade

Heeft u schade opgelopen in de openbare ruimte waar de gemeente verantwoordelijk voor is? Bijvoorbeeld als gevolg van gebrekkig onderhoud van de openbare weg. Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen. Indien nodig sturen wij uw aansprakelijkstelling door naar de verzekeraar van de gemeente. Als blijkt dat de gemeente aansprakelijk is dan vergoeden wij uw kosten.

Voorwaarden

 • De schade is een direct gevolg van het niet handelen en/of nalaten van de gemeente
 • U levert bewijs van de gebeurtenis waardoor u schade heeft geleden

Kosten

Geen.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

 • datum, tijdstip en locatie van de gebeurtenis
 • omschrijving van het voorval en relatie tussen schade een oorzaak
 • uw eventuele verwondingen en of materiële schade aan uw eigendommen

Stuur deze bijlage(n) mee indien van toepassing:

 • foto’s van de exacte locatie en situatie waar de gebeurtenis plaatsvond
 • proces-verbaal van politie
 • ondertekende getuigenverklaringen
 • foto’s van de door u opgelopen schade
 • facturen van reparaties/medische behandeling als gevolg van opgelopen schade
 • bewijs van relatie tussen de schade en oorzaak

U logt in met DigiD of eHerkenning.

Gemeente aansprakelijk stellen »

U ontvangt binnen 6 weken een reactie.

Liever schriftelijk indienen? Stuur uw verzoek met bijlagen naar: Postbus 13, 2400AA Alphen aan den Rijn.


Dien uw claim ook in bij uw eigen verzekering, indien u hiervoor verzekerd bent. U bent mogelijk verzekerd tegen nieuw- en/of vervangingswaarde.