Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

U wilt informatie over documenten die (nog) niet openbaar zijn gemaakt. Dan kunt u een Wob-verzoek indienen. U kunt om informatie vragen over welke bestuurlijke aangelegenheid dan ook. U dient een Wob-verzoek online in (DigiD nodig).

Voorwaarden

  • een verzoek gaat over een bestuurlijke aangelegenheid en moet gaan om documenten of informatie waar het bestuursorgaan over beschikt
  • het gaat om informatie die is vastgelegd, waarbij het niet uitmaakt op welke wijze de vastlegging heeft plaatsgevonden

Kosten

€ 0,15 per pagina.

Bijzonderheden

  • Overheidsinformatie is openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.
  • De beantwoording van uw verzoek kan met 4 weken worden verlengd. U ontvangt dan voor de eerste termijn is verstreken een schriftelijk reactie met een motivatie.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

  • reden van de aanvraag
  • omschrijving van het verzoek (geef zo precies mogelijk aan welke informatie u wilt ontvangen)

U logt in met DigiD.

Wob-verzoek indienen »

U ontvangt binnen 4 weken een reactie.

Liever schriftelijk indienen? Stuur uw verzoek met bijlagen naar: Postbus 13, 2400AA Alphen aan den Rijn.

Meer informatie over de Wet Openbaarheid van Bestuur