Open data

De gemeente Alphen aan den Rijn bezit veel informatie en vindt het belangrijk om open data te delen. Over alles wat zichtbaar is in de openbare ruimte, geografische data, statistieken over de bevolking en over toekomstige ontwikkelingen. Open data is data die voor iedereen op te vragen is. Deze data is rechtenvrij en door de gemeente verzameld en betaald. De gemeente Alphen aan den Rijn denkt na over hoe ze openbare data beschikbaar kan stellen voor iedereen.

Voor open data geldt dat:

  • de data is openbaar
  • er geen auteursrecht of andere rechten van derden op berust
  • de data zijn bekostigd uit publieke middelen, beschikbaar gesteld voor de uitvoering van die taak
  • de data voldoen bij voorkeur aan ‘open standaarden’ (geen barrières voor het gebruik door ICT-gebruikers of door ICT-aanbieders)
  • open data is bij voorkeur computer-leesbaar, zodat zoekmachines informatie in documenten kunnen vinden

Het is de bedoeling dat steeds meer open data van de gemeente via de website data.overheid.nl wordt ontsloten.