Grip op uw persoonsgegevens

De privacywetgeving geeft u een aantal rechten waarmee u grip kunt houden op uw eigen persoonsgegevens. U kunt:

Meer informatie over uw privacyrechten vindt u op de website Autoriteit Persoonsgegevens .