Persoonsgegevens corrigeren of verwijderen

U kunt een verzoek indienen om uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, afschermen of verwijderen. Bijvoorbeeld:

  • als de persoonsgegevens die de gemeente verwerkt niet juist zijn
  • wanneer uw persoonsgegevens niet volledig zijn
  • als u vindt dat uw gegevens niet van belang zijn voor het doel waarmee ze zijn verzameld
  • als u vindt dat uw gegevens door de gemeente worden gebruikt die strijd zijn met de wet. 

U kunt tijdens het onderzoek naar naar de juistheid van uw gegevens de gemeente verzoeken uw gegevens niet verder te verstrekken.

Voorwaarden

  • u vraagt uw eigen persoonsgegevens op. U kunt geen persoonsgegevens van iemand anders opvragen
  • om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon vragen wij om legitimatie
  • bent u jonger dan 16 jaar of staat u onder curatele, dan kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek indienen

Bijzonderheden

Aanvraag

Per e-mail. Geeft u duidelijk aan wat uw verzoek inhoudt.

Wij handelen uw verzoek binnen 1 maand af.