Servicenormen

Gemeente Alphen aan den Rijn wil burgers en bedrijven zo goed mogelijk van dienst zijn. Snel, deskundig en met de menselijke maat. Het hanteren van servicenormen helpt ons daarbij.

Website

www.alphenaandenrijn.nl

 • Het online kanaal, de website, wordt waar mogelijk en toegestaan het eerste en belangrijkste kanaal van onze gemeentelijke dienstverlening. Wat we digitaal mogen afhandelen, handelen we digitaal af.
 • De website van de gemeente is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar, uitzonderingen door onderhoud en storingen buiten beschouwing gelaten.

Telefoon

14 0172

 • Telefonisch zijn wij bereikbaar van maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur.
 • Voor spoedeisende meldingen over de openbare ruimte zijn we 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
 • Wij streven er naar u zo snel mogelijk te woord te staan en u niet meer dan 2 keer door te verbinden. U kunt zelf de voicemail van een medewerker inspreken met het verzoek om terug te bellen. Indien het niet anders kan, wordt een terugbelnotitie gemaakt.

Balies

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn

 • Ontvangstbalie: dagelijks geopend 08.30-17.00 uur, vrijdagavond 17.00-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur
 • Balies publieksdienstverlening:
  • Maandag tussen 13:00 en 16:30 uur, dinsdag tot en met vrijdag tussen 09:00 tot 16:30 uur. Vrijdagavond tussen 16:30 tot 20:00 uur. Alleen voor paspoort, rijbewijs, ID-kaart, verhuizing, verklaring omtrent gedrag en uittreksels.
  • Serviceplein: open inloop en op afspraak. Maandag tussen 13:00 en 16:30 uur, dinsdag tot en met vrijdag tussen 09:00 tot 16:30 uur.
 • Wachttijden: Er is geen wachttijd voor een afspraak. 

E-mail

gemeente@alphenaandenrijn.nl of het contactformulier

 • Ontvangstbevestiging: bij een e-mail aan het algemene e-mailadres van de gemeente ontvangt u direct een automatische antwoordbevestiging van uw e-mail. (Dit gebeurt niet automatisch als u een medewerker direct mailt.)
 • Beantwoording: binnen 3 werkdagen worden e-mails beantwoord, indien mogelijk met een inhoudelijk antwoord. Indien dit binnen deze termijn niet mogelijk is wordt binnen 3 dagen gemeld wat het vervolgtraject is, op welke termijn antwoord wordt gegeven, door welke afdeling en contactpersoon.

Post

Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn

 • Ontvangstbevestiging: u ontvangt binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging van uw brief.
 • Beantwoording: brieven worden zo snel mogelijk beantwoord. Informatievragen binnen maximaal 2 weken, enkelvoudige vragen binnen maximaal 4 weken, meervoudige vragen waarvoor meerdere disciplines nodig zijn voor beantwoording maximaal 6 weken. Binnen deze termijnen beantwoorden wij brieven inhoudelijk, of geven wij aan wat het vervolgtraject is.