Servicenormen

Door de Coronavirusmaatregelen is onze dienstverlening aangepast. Veel zaken kunt u direct online regelen of stuur ons een bericht.

Gemeente Alphen aan den Rijn wil burgers en bedrijven zo goed mogelijk van dienst zijn. Snel, deskundig en met de menselijke maat. Het hanteren van servicenormen helpt ons daarbij.

Website

www.alphenaandenrijn.nl

 • Het online kanaal, de website, wordt waar mogelijk en toegestaan het eerste en belangrijkste kanaal van onze gemeentelijke dienstverlening. Wat we digitaal mogen afhandelen, handelen we digitaal af.
 • De website van de gemeente is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar, uitzonderingen door onderhoud en storingen buiten beschouwing gelaten.

Telefoon

14 0172

 • Telefonisch zijn wij bereikbaar van maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur.
 • Voor spoedeisende meldingen over de openbare ruimte zijn we 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
 • Wij streven er naar u zo snel mogelijk te woord te staan en u niet meer dan 2 keer door te verbinden. U kunt zelf de voicemail van een medewerker inspreken met het verzoek om terug te bellen. Indien het niet anders kan, wordt een terugbelnotitie gemaakt.

Balies

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn

 • Ontvangstbalie: dagelijks geopend 08.30-17.00 uur, vrijdagavond 17.00-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur
 • Balies publieksdienstverlening:
  • Burgerzaken en Vergunningen: open inloop op dinsdag- t/m vrijdagmorgen 09.00-12.30 uur en op afspraak op maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00-16.30 uur
  • Serviceplein: open inloop en op afspraak op maandagmiddag 13.00-16.30 uur en dinsdag t/m vrijdag 09.00-16.30 uur
 • Voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen, verklaring omtrent gedrag en uittreksels zijn balies ook geopend op: vrijdag 16.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur
 • Wachttijden: de maximale wachttijd voor open inloop is 15 minuten. Er is geen wachttijd voor een afspraak.

E-mail

gemeente@alphenaandenrijn.nl of het contactformulier

 • Ontvangstbevestiging: bij een e-mail aan het algemene e-mailadres van de gemeente ontvangt u direct een automatische antwoordbevestiging van uw e-mail. (Dit gebeurt niet automatisch als u een medewerker direct mailt.)
 • Beantwoording: binnen 3 werkdagen worden e-mails beantwoord, indien mogelijk met een inhoudelijk antwoord. Indien dit binnen deze termijn niet mogelijk is wordt binnen 3 dagen gemeld wat het vervolgtraject is, op welke termijn antwoord wordt gegeven, door welke afdeling en contactpersoon.

Post

Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn

 • Ontvangstbevestiging: u ontvangt binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging van uw brief.
 • Beantwoording: brieven worden zo snel mogelijk beantwoord. Informatievragen binnen maximaal 2 weken, enkelvoudige vragen binnen maximaal 4 weken, meervoudige vragen waarvoor meerdere disciplines nodig zijn voor beantwoording maximaal 6 weken. Binnen deze termijnen beantwoorden wij brieven inhoudelijk, of geven wij aan wat het vervolgtraject is.