Melding geluid-, stank- en bouwoverlast

Geluid- en stankoverlast en verkeerslawaai

Geluid- en stankoverlast en verkeerslawaai meldt u bij de Omgevingsdienst Midden-Holland of u belt naar 0888 - 333 555 (24/7 bereikbaar het melden van milieuoverlast en bedrijfsincidenten).

Bouwoverlast

Heeft u last van bouwoverlast, dan meldt u dit bij de gemeente via 14 0172.

Zelf bouwen of slopen

Gaat u tussen 07.00 en 19.00 uur bouw- of sloopwerkzaamheden verrichten waarbij u verwacht dat er geluidshinder ontstaat? Dan vraagt u via de Omgevingsdienst Midden-Holland een ontheffing geluidshinder aan.

Geluidshinder van horeca of evenementen

Ondervindt u geluidshinder van horeca of een evenement, dan kunt u terecht bij de politie op telefoonnummer 0900 - 8844.

Vliegtuiglawaai

Meldingen over vliegtuiglawaai doet u via Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).

Schadevergoeding geluidsoverlast HSL-Zuid

Heeft u geluidsoverlast van treinverkeer op de HSL-Zuid? Dan kunt u misschien schadevergoeding krijgen. U leest hierover meer op de website van de Rijksoverheid.

Vuurwerkoverlast melden

Meld vuurwerkoverlast direct bij ons. Bel hiervoor 14 0172 of doe de melding online.

Melding doen »

Of bel bij vuurwerkoverlast met de politie op telefoonnummer 0900 - 8844. Bij spoed, zwaar vuurwerk of als u getuige bent van vernieling belt u 112