Gemeente aansprakelijk stellen voor schade

Heeft u schade opgelopen in de openbare ruimte waar de gemeente verantwoordelijk voor is? Bijvoorbeeld door slecht onderhoud van de openbare weg. Dan kunt u ons aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen. Wij kunnen uw aansprakelijkstelling doorsturen naar onze verzekeraar. Als blijkt dat wij aansprakelijk zijn dan vergoeden wij uw kosten.

Voorwaarden

 • De schade is een direct gevolg van het niet handelen of nalaten van de gemeente
 • U levert bewijs van de gebeurtenis waardoor u schade heeft geleden

Kosten

U hoeft voor de aansprakelijkstelling niet te betalen.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

 • datum, tijdstip en locatie van de gebeurtenis
 • omschrijving van de gebeurtenis en relatie tussen schade en oorzaak
 • uw eventuele verwondingen en of materiële schade aan uw eigendommen

Stuur deze bijlage(n) mee indien van toepassing:

 • foto’s van de exacte locatie en situatie waar de gebeurtenis plaatsvond
 • proces-verbaal van politie
 • ondertekende getuigenverklaringen
 • foto’s van de schade die u heeft opgelopen
 • rekeningen van reparaties of de medische behandeling die nodig waren door de opgelopen schade
 • bewijs van relatie tussen de schade en oorzaak

U logt in met DigiD of eHerkenning.

Gemeente aansprakelijk stellen »

U ontvangt binnen 6 weken een reactie.

Doet u de aansprakelijkstelling liever schriftelijk? Stuur uw verzoek met bijlagen naar: Postbus 13, 2400AA Alphen aan den Rijn.

Dien de schade ook in bij uw eigen verzekering, als u hiervoor verzekerd bent. Misschien bent u ook verzekerd tegen de nieuw- of vervangingswaarde.