Onze servicenormen

Wij willen onze inwoners en bedrijven zo goed mogelijk van dienst zijn. In onze servicenormen leest u wat u van ons kunt verwachten.

Website

www.alphenaandenrijn.nl

 • Het online kanaal, de website, wordt waar mogelijk en toegestaan het eerste en belangrijkste kanaal van onze gemeentelijke dienstverlening. Wat we digitaal mogen afhandelen, handelen we digitaal af.
 • De website van de gemeente is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar, uitzonderingen door onderhoud en storingen buiten beschouwing gelaten.

Telefoon

14 0172

 • Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur.
 • Voor spoedeisende meldingen over de openbare ruimte zijn we 24/7 bereikbaar.
 • Wij proberen u zo snel mogelijk te woord te staan en u niet meer dan 2 keer door te verbinden. U kunt zelf de voicemail van een medewerker inspreken met het verzoek om terug te bellen. Als het niet anders kan, maken wij een terugbelnotitie.

Balies

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn

 • Wij werken op afspraak
 • Ontvangstbalie is geopend:
  • maandag tussen 13.00 en 17.30 uur.
  • Dinsdag t/m vrijdag 09.00 -16.30 uur.
  • Vrijdagavond 16.30-20.00 uur alleen voor paspoort, rijbewijs, ID-kaart, verhuizing, verklaring omtrent gedrag en uittreksels.

Serviceplein

Open inloop en op afspraak. 

Maandag tussen 13:00 en 16:30 uur, dinsdag tot en met vrijdag tussen 09:00 tot 16:30 uur. 

E-mail

gemeente@alphenaandenrijn.nl

 • Ontvangstbevestiging: bij een e-mail aan het algemene e-mailadres van de gemeente ontvangt u direct een automatische antwoordbevestiging van uw e-mail. (Dit gebeurt niet automatisch als u een medewerker direct mailt).
 • Beantwoording: binnen 3 werkdagen worden e-mails beantwoord, zo mogelijk met een inhoudelijk antwoord. Als dit binnen deze termijn niet lukt, dan wordt binnen 3 dagen gemeld wat het vervolgtraject is, op welke termijn antwoord wordt gegeven, door welke afdeling en contactpersoon.

Post

Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn

 • Ontvangstbevestiging: u ontvangt binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging van uw brief.
 • Beantwoording: brieven worden zo snel mogelijk beantwoord. Informatievragen binnen maximaal 2 weken, enkelvoudige vragen binnen maximaal 4 weken, meervoudige vragen waarvoor meerdere disciplines nodig zijn voor beantwoording maximaal 6 weken. Binnen deze termijnen beantwoorden wij brieven inhoudelijk, of geven wij aan wat het vervolgtraject is.