Stimuleringslening

Op dit moment kunt u deze lening niet aanvragen.

Door het succes van de Stimuleringslening is het plafondbudget bereikt. Na half juni 2023 wordt meer bekend gemaakt over de toekomst van deze lening.

U kunt als VvE wel bij het Nationaal Warmtefonds terecht voor een Energiebespaarlening.

Waar kunt u een lening voor aanvragen?

U kunt een stimuleringslening aanvragen voor het verduurzamen van een pand tegen gunstige voorwaarden. Zo kunt u energiebesparende maatregelen financieren. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) betaalt de lening uit via een bouwkrediet.

U kunt de lening aanvragen als u:

 • een vereniging van eigenaren (VvE) bent,
 • (sport)vereniging
 • particuliere verhuurder
 • non-profit organisatie
 • school
 • coöperatie of een woningeigenaar die op basis van leeftijd niet in aanmerking komt voor een duurzaamheidslening.

Het gaat om de volgende maatregelen:

 • warmtepomp
 • zonnepanelen (met of zonder thuisbatterij)
 • zonneboiler
 • gevelisolatie
 • dakisolatie
 • vloerisolatie
 • hoog rendementsglas
 • micro windturbines met een rotordiameter <2m
 • lage temperatuurverwarming
 • aansluiten op warmtenet
 • energiezuinig ventilatiesysteem
 • warmte-terugwinsysteem
 • energiemonitor met koppeling slimme meter
 • verbetering verwarmingssysteem (waterzijdig inregelen, gelijkstroompomp)
 • overige all-electric oplossingen voor ruimteverwarming
 • isoleren of vervangen warmteleidingen
 • elektrische koopplaat
 • verduurzamen liftinstallatie
 • LED verlichting in gemeenschappelijke ruimte
 • inregelen verlichting (verlichtingszones, daglicht afhankelijke regeling, aanwezigheidsdetectie, tijdschakeling)
 • groene daken
 • auto oplaadpunt

 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.
 • Een lening wordt beoordeeld en voorgedragen op basis van beschikbaarheid van het budget.
 • De hoogte van de lening bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 100.000 per adres. Voor woningeigenaren geldt een maximum van € 25.000 per adres. Dit mag over meerdere aanvragen/maatregelen verdeeld worden.
 • Voor een lening hoger dan € 12.500 is een hypothecaire zekerheid vereist.
 • Huurders hebben toestemming nodig van de eigenaar als ze aanpassingen willen doen aan de woning.
 • Voor een lening aan woningeigenaren is een hypothecaire zekerheid vereist. Voor andere aanvragers wordt een notariële, onderhandse of hypothecaire akte opgemaakt.

Op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) leest u de voorwaarden van de SVn.

Meer informatie vindt u in de Verordening Stimuleringslening SVn (Overheid.nl).