Geveltuinen (Steenbreek)

Een geveltuin is een strook planten langs een gevel. Ze geven een straat een groene en gezellige aanblik. Wij verzorgen de basis van de geveltuin en de invulling bepaalt u zelf.

Niet elke straat is geschikt voor een geveltuin. Denk bij het kiezen van de planten aan de ligging van de geveltuin, de grootte en de functie van de planten. Overleg ook met uw buren, huisbaas of woningbouwvereniging.

Uitvoering regeling geveltuinen:

 • Voor de uitvoering vindt eerst een controle plaats bij u in de straat om kennis te maken en uitleg te geven
 • De geveltuinen worden door een de gemeente aangelegd en gebruiksklaar opgeleverd.
 • Gestreefd wordt naar eenduidig beeld van de straat

U komt in aanmerking voor de regeling geveltuinen wanneer:

 • U geen geveltuin heeft
 • Meerdere buren uit uw straat meedoen
 • De geveltuin grenst aan de woning
 • De geveltuin grondgebied van de gemeente betreft
 • U toestemming heeft van de verhuurder/eigenaar van de woning
 • U na de aanleg zelf zorg draagt voor beplanting en onderhoud
 • De geveltuin maximaal 45 cm breed is vanaf de gevel gemeten
 • Er minimaal 1,2 m ruimte over blijft voor voetgangers en minder validen

Voorwaarden

 • De gemeente en nutsbedrijven hebben altijd vrije toegang tot de geveltuin
 • U geen overlast veroorzaakt door overhangende takken en ander groen
 • Overdracht geveltuin aan nieuwe bewoner bij verhuizing. Indien geen overdracht plaatsvindt dan dient de geveltuin te worden verwijderd en in originele staat te worden hersteld
 • Huurdersverenigingen of vereniging van eigenaren kunnen aanvullende voorwaarden aan de beplanting of aan het onderhoud stellen

Aanvraag

Stuur een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl met uw:

 • naam, adres, telefoonnummer
 • Een foto van uw straat
 • Het aantal deelnemers (huisnummers)