CO2 Prestatieladder 2022

Wat hebben we in 2022 bereikt?

Ook in 2022 heeft de gemeente Alphen aan den Rijn verschillende stappen gezet om de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie te verminderen. De resultaten van de CO2-Prestatieladder 2022 over dit jaar zijn bekend. We hebben de uitstoot met 15% verminderd. Bekijk ook de infographic voor een overzicht.

Brandstofverbruik sterk afgenomen

Het brandstofverbruik van het gemeentelijk wagenpark is sterk afgenomen. We zijn biodiesel (HVO20 en HVO100) gaan gebruiken. En bij vervanging kiezen we voor een elektrische variant in plaats van brandstofauto’s. Ook gebruiken we meer elektrische fietsen of brommers. De komende jaren verwachten we dat het brandstofverbruik nog minder zal worden. 

Elektriciteitsverbruik afgenomen

Ook zijn we minder elektriciteit gaan gebruiken. De elektriciteit die de gemeentelijke organisatie gebruikt, bestaat voor 81% uit groene en 19% grijze stroom. Vanaf 2024 kopen we alleen nog 100% groene stroom in. Het elektriciteitsverbruik komt van het gemeentelijk vastgoed, gemeentelijke aansluitingen (zoals bruggen en openbare verlichting), theater Castellum, Rijnvicus en het elektrisch wagenpark. Om het elektriciteitsverbruik nog verder te verminderen, vervangen we al enkele jaren onder andere verkeerslichten, straatverlichting en andere buitenverlichting door LED-verlichting. Dit blijven we ook de komende jaren nog doen. 

Gasverbruik toegenomen 

Het gasverbruik is het afgelopen jaar toegenomen. Dit komt vooral door de vele ventilatie die noodzakelijk was in verband met corona. 

Zakelijk reizen

In 2021 waren er op dit vlak al mooie resultaten. Toen werd er 4.125 kilometer gereden met de trein. Nederlandse treinen maken gebruik van hernieuwbare energie en hebben daardoor 0 gram CO2-uitstoot. Hierdoor is dit een schone manier van reizen.

De cijfers over 2022 zijn nog niet bekend op het moment van publiceren. We moeten de gedeclareerde kilometers met de privéauto nog berekenen. Maar dit gaat over een klein deel van de uitstoot. Ook het thuiswerkbeleid heeft bijgedragen aan een lager brandstofverbruik van het wagenpark en de zakelijke kilometers. 

Al met al zijn we goed op weg. De komende periode gaan we ons extra inspannen om de reductiedoelstelling van 67% in 2025 te halen.