Enquête en webinars

De regiogemeenten, provincie en waterschappen hebben in mei 2020 een Concept-RES vastgesteld. Hierin zijn voor windturbines en zonnevelden met name zoekgebieden aangewezen langs snelwegen, N-wegen en spoorwegen. Eind 2020 en begin 2021 hebben de 13 gemeenten in de regio Holland Rijnland contact gezocht met hun inwoners. Zij werden allereerst geïnformeerd over de RES. Daarna werd aan hen gevraagd om mee te denken over de opwek van duurzame energie naar aanleiding van de kansenkaart. Dit is regionaal gebeurd via verschillende webinars en een online enquête.

Lokale aanpak Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft eind 2020 een eigen enquête gehouden over windturbines en zonnevelden in onze gemeente.

In de enquête gebruikten we nog de term windmolens omdat we deze term eenvoudiger vonden dan de term windturbine. Dit heeft tot ophef in de media geleid. Om deze reden heeft Gemeente Alphen aan den Rijn besloten om voortaan consequent de term windturbine te gebruiken in de communicatie.

In totaal hebben 3.300 inwoners deze ingevuld. Uit de resultaten blijkt dat 75% van de respondenten positief staat tegenover het opwekken van duurzame elektriciteit in de gemeente. Een derde wil graag meedelen in de winst van windturbines of zonnevelden door bijvoorbeeld aandelen te kopen. Er is ook veel draagvlak voor opwek langs snelwegen, N-wegen en spoorwegen. Daarnaast noemen inwoners bedrijventerreinen en grote parkeerplaatsen als extra kans. Hun zorgen gaan vooral over de gevolgen voor waardevolle landschappen en natuur, hinder door geluid en slagschaduw van windmolens, het wegvloeien van subsidies naar grote ontwikkelaars of het buitenland en het (nog) niet in beeld brengen van alternatieven.

Meer weten over de resultaten, bekijk de infographic (pdf, 5MB) of lees het onderzoeksrapport (pdf, 804kB).

Op 13, 18 en 19 januari 2021 heeft de gemeente drie webinars over de RES georganiseerd. Hier zijn veel vragen gesteld. Het antwoord op deze vragen vindt u in de pdf ‘Veel gestelde vragen Regionale Energie Strategie’ (pdf, 164kB).

De resultaten van de regionale en lokale gesprekken met inwoners zijn verzameld en teruggekoppeld aan de regio Holland Rijnland en verwerkt in de RES 1.0 en in een nieuwe RES 1.0-kaart.