Regionale Energie Strategie 1.0

De Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 is op 24 juni 2021 gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn. De raad is het eens met de ambities die in de RES staan, maar heeft besloten dat alle zoekgebieden voor windmolens op Alphens grondgebied komen te vervallen.

In gemeente Alphen aan den Rijn werd voor windmolens en zonnevelden vooral ruimte gezocht langs de N11 en op het ITC/PCT-terrein bij Hazerswoude-Dorp en Boskoop. Dit betekent dat we binnen onze gemeente opnieuw op zoek gaan naar gebieden voor wind in onze gemeente. Hierover gaan we actief in gesprek met inwoners, dorpsoverleggen en belangengroeperingen. De gemeenteraad stelt de kaders op waaraan zoekgebieden moeten voldoen.

Begin 2021 is de RES 1.0 besproken met alle 13 gemeenteraden in de regio Holland Rijnland, de Provinciale Staten en de waterschappen. Zij stemden in met de ambities uit de RES en deden daarnaast voorstellen om de plannen te verbeteren via moties en amendementen.

Holland Rijnland heeft op 1 juli de RES 1.0 ingediend bij het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NPRES).