Regionale Energie Strategie 2.0

De Regionale Energietransitie 1.0 is de eerste grote stap in de uitwerking van de regionale en lokale ambities. Iedere 2 jaar bekijken de samenwerkende overheden binnen Holland Rijnland de RES en vullen deze aan met nieuwe inzichten, technologieën en projecten.

In 2023 volgt de Regionale Energietransitie 2.0.

Een van de bouwstenen voor de uitwerking van onze ambities is het planMER (onderzoek milieu-effecten). Deze wordt ook gebruikt, naast de moties en amendementen die door de gemeenteraden, Provinciale Staten en de waterschappen zijn ingebracht. In de tussentijd werken we samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties verder aan de uitvoering van de Regionale Energietransitie 1.0. Ook bij deze vervolgstappen gaan we inwoners nadrukkelijk betrekken.