Wat is de Regionale Energie Transitie

We willen in Nederland steeds meer duurzame energie opwekken. Dit doen we vooral op zee, maar dat is niet genoeg. We moeten dus ook op land duurzame energie gaan opwekken. Dit doen we via windturbines, zonnepanelen op daken en zonnevelden. De plaatsing van windturbines en zonnevelden verandert ons landschap en de omgeving waarin we wonen. Daarom kijken we samen naar de beste mogelijkheden.

In de RES gaat het niet alleen over de opwek van duurzame elektriciteit via windmolens en zonnevelden. Ook energiebesparing, duurzame warmte en duurzaam vervoer komen aan bod. In Holland Rijnland komt 80% van het energieverbruik voor rekening van woningen, kantoorpanden en het vervoer van mensen en goederen. Daar ziet de regio dan ook veel kansen om snel energie te besparen. Bijvoorbeeld door woningen en kantoorpanden te verduurzamen en meer elektrisch te gaan rijden.

Daarnaast bekijken we binnen Holland Rijnland hoe we in de regio meer duurzame warmtebronnen kunnen gebruiken en hoe we hiervoor kunnen samenwerken. Denk aan restwarmte via een warmteleiding uit havengebied Rotterdam en aan warmte uit oppervlaktewater (aquathermie). De overgang naar aardgasvrij wonen en het gebruik van lokale warmtebronnen omschrijven we als gemeente afzonderlijk in een eigen Transitievisie Warmte te vinden op de pagina Alphen aardgasvrij.

Meer informatie over de Regionale Energie Strategie leest u op de website van wijzijnon.nl van Holland Rijnland.