Cultuurhistorie in kaart

Op de cultuurhistorische waardenkaart staan waardevolle landschappen, landschapselementen, gebouwde objecten en stedenbouwkundige deelgebieden die Alphen aan den Rijn karakter geven.

De kaart is onderverdeeld in de thema's: stedenbouw, waterstaten, sierteelt, oorlog en defensie en buitenhuizen en industrie.

Goed om te weten: de kaart werkt het beste op een groter scherm (niet handig op mobiel).

Naar de cultuurhistorische waardenkaart »

Bescherming cultuurhistorische waarden

De cultuurhistorische waardenkaart is bedoeld als basis voor toekomstig cultuurhistorisch beleid, waaronder planologische borging. Daarnaast kan het inspiratie bieden voor recreatie, erfgoededucatie en PR-marketingstrategieën of ruimtelijk ontwerp (inrichting en beheer).

Met deze kaart is er nog geen sprake van bescherming van de cultuurhistorische waarden. Daarvoor is verankering van de kaart in het ruimtelijk beleid van de gemeente noodzakelijk. Dit wordt gedaan door het opstellen van een paraplubestemmingsplan Cultuurhistorie.