Cultuurhistorische waardenkaart

De cultuurhistorische waardenkaart is een totaaloverzicht van al het lokale erfgoed boven de grond. Het geeft inzage in de waardevolle landschappen en landschapselementen, de gebouwde objecten en stedenbouwkundige deelgebieden die een cultuurhistorische waarde bezitten. De kaart is onderverdeeld in de thema's: stedenbouw, waterstaten, sierteelt, oorlog en defensie, buitenhuizen en industrie waarin het ontwikkelgeschiedenis van deze verschillende thema’s uitgebreid aan de orde komt.

De kaart werkt het beste op een groter scherm en is minder geschikt voor gebruik op een mobiele telefoon.

Goed om te weten: de kaart werkt het beste op een groter scherm (niet handig op mobiel).

Naar de cultuurhistorische waardenkaart »

Bescherming cultuurhistorische waarden

De cultuurhistorische waardenkaart is onderdeel van het cultuurhistorisch beleid, waaronder planologische borging. Daarnaast kan het inspiratie bieden voor recreatie, erfgoededucatie en PR-marketingstrategieën.

De cultuurhistorische waarden zijn beschermd via het paraplubestemmingsplan Cultuurhistorie.