Erfgoedloket

Heeft u vragen over een beschermd monumenten of cultuurhistorisch waardevol object dan kunt u contact opnemen met de het team Erfgoed van de gemeente via erfgoedloket@alphenaandenrijn.nl. Via de wijze kunt u vragen stellen over mogelijke vergunningen, subsidieregelingen maar ook over de verduurzaming van uw pand.