Monumentaanwijzing

Iedereen die van mening is dat een bepaald bouwwerk of aangelegde structuur zo bijzonder is dat het aangewezen zou moeten worden als monument kan een verzoek indien. U hoeft niet de eigenaar of rechtspersoon van een stichting of vereniging te zijn. U kunt een voorstel indienen voor:

 • onroerende zaken (gebouwen, bruggen, gedenkteken)
 • aangelegde structuren (park, tuin, begraafplaats)
 • archeologische vindplaats

Bezit u een (rijks)monumentaal pand binnen een stads- of dorpsgezicht? Kijk voor informatie op de website www.monumenten.nl

Voorwaarden

 • Het object staat in de gemeente Alphen aan den Rijn
 • Als rechtspersoon kunt u aantonen, via statuut of stichtingsacte, dat behoud en bescherming van monument wordt nagestreefd (indien van toepassing)
 • Als u geen eigenaar of rechtspersoon bent en een locatie wilt voordragen, omschrijf dan welk contact u met de eigenaar heeft gehad
 • Bent u geen eigenaar dan kunt u bij afwijzing van uw verzoek geen bezwaar of beroep instellen

Bijzonderheden

 • Aan een beschermd object mogen niet zonder meer (ver)bouw-, restauratie- of sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd. Voor het (ver)bouwen heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig.
 • Particulieren kunnen geen aanvraag indienen om een straat of een deel van dorp of stad aan te laten wijzen als beschermd stads- en dorpsgezicht
 • De status van een rijksmonument vraagt u aan via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

 • welke relatie u tot het object heeft
 • adres of locatie van beoogd monument
 • functie (of voormalige functie)  van beoogd monument
 • reden van de aanvraag en een toelichting
 • beschrijf contact met eigenaar (indien van toepassing)

Stuur de volgende bijlage(n) mee:

 • kopie statuut van vereniging of stichting waaruit blijkt dat behoud en bescherming van het monument wordt nagestreefd (indien van toepassing)
 • foto’s van object (niet verplicht)

U logt in via DigiD of e-Herkenning.

Monumentaanwijzing aanvragen »

U ontvangt binnen 2 weken een reactie. Uw aanvraag kan 4 tot 6 maanden duren.