Monumentenschildje

Een monumentenschildje is een schildje dat is aangebracht op een gebouw ten teken dat het bescherming geniet als monument (onroerend cultureel erfgoed) of als bewaarplaats van roerend cultureel erfgoed. Als eigenaar van een monumentaal pand kunt u een monumentenschildje bevestigen.

Aanvraag

U kunt een monumentenschildje aanvragen bij de ANWB: www.anwb.nl/monumentenbord