Rijksmonumenten

De Rijksoverheid kan rijksmonumenten aanwijzen. Deze wordenopgenomen in het Rijksmonumentenregister. In dit register staat informatie van alle rijksmonumenten van Nederland. Rijksmonumenten zijn staan ook op de gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaart