Rijksmonumentenregister

Rijksmonumenten kunnen worden aangewezen door de rijksoverheid. Deze worden na aanwijzing opgenomen in het monumentenregister. Dit register bevat informatie van alle rijksmonumenten van Nederland. Rijksmonumenten zijn ook inzichtelijk gemaakt op de gemeentelijk cultuurhistorische waardenkaart