Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Grafrechten verlengen

Een graf, urnengraf of urnennis op een gemeentelijke begraafplaats koopt u voor een bepaalde periode. U betaalt hiervoor grafrechten.

Heeft u de grafrechten van een particulier graf en loopt de termijn af? Dan kunt u het grafrecht verlengen, telkens met een termijn van 5 jaar tot maximaal 40 jaar.

U ontvangt automatisch bericht van de gemeente voordat de periode van grafrecht afloopt. Daarin staat wat de kosten, rechten en plichten zijn om het grafrecht te verlengen.

Voor de begraafplaats Reijerskoop in Boskoop is verlengen niet mogelijk.

Voorwaarden

  • U bent rechthebbende van het graf of urnenplaats
  • U dient de verlenging in uiterlijk 3 maanden voordat de lopende termijn stopt
  • U bent verplicht om het jaarlijkse onderhoud door de gemeente te laten verzorgen

Kosten

U betaalt voor het grafrecht en de verplichte afkoop van de onderhoudskosten. 

Soort graf Kosten per 5 jaar
Particulier (kelder)graf € 1.085
Particulier urnengraf € 606
Particulier kindergraf € 865
Urnennis (klein) € 458
Urnennis (middelgroot) € 506
Urnennis groot € 553

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

  • de locatie van de begraafplaats
  • het grafnummer (indien bekend)
  • einddatum grafrecht
  • gewenste verlengingsperiode

U logt in met DigiD.

Grafrecht verlengen »

U ontvangt de binnen 6 weken de bevestiging en de factuur. Het bedrag betaalt u in 1 keer.

  • Tarieven voor begraven en asbestemmingen (pdf, 123 kB)